Lupy SurgiTel dają szansę na utrzymanie dobrego zdrowia!

Prawidłowa postawa pracy podczas wszystkich zabiegów stomatologicznych i chirurgicznych wykonywanych zarówno w pozycji siedzącej jak również stojącej to warunek konieczny do zachowania zdrowia.

Stosowanie do pracy ergonomicznie zaprojektowanych lup zabiegowych nie tylko pomaga poprawić ostrość widzenia i zredukować zmęczenie oczu, ale także w doskonały sposób poprawia postawę pracy. Praca w profesjonalnych, dobrze dobranych i ustawionych lupach wymusza właściwą postawę pracy, zmiana pozycji na nieprawidłową powoduje utratę ostrości widzenia. Poniższe fotografie przedstawiają 3 typowe postawy przyjmowane podczas pracy.

pozycje

Zdjęcie 1: przedstawia wadliwą postawę podczas pracy bez lup lub w lupach nieprofesjonalnych, zegarmistrzowskich lub szkłach powiększających z tworzywa, zawieszanych na oprawkach okularowych.

Zdjęcie 2: przedstawia lepszą pozycję pracy, jednak nadal występuje wadliwe ułożenie kręgosłupa w odcinku szyjnym podczas pracy w konwencjonalnych lupach zabiegowych.

Zdjęcie 3: przedstawia najlepszą pozycję pracy, doskonała pozycja kręgosłupa zarówno w odcinku lędzwiowym jak i szyjnym, podczas stosowania ergonomicznie skonstruowanych lup zabiegowych.

wykres

Kąt nachylenia głowy jest związany z występowaniem chronicznego bólu karku - im bardziej głowa przechylona do przodu, tym większe napięcie mięśni szyi które z czasem może przerodzić się w chroniczny ból.


Ważniejsze pojęcia, które mogą być pomocne przy wyborze lup:

Odległość robocza - związana z ogniskową lup. Jest to odległość mierzona od oczu do oglądanego obiektu. Należy zmierzyć ją dokładnie, najlepiej w czasie pracy przy pacjencie przyjmując najbardziej ergonomiczną i wygodną pozycję. Nieprawidłowe określenie tej odległości powoduje przyjęcie wymuszonej niewygodnej pozycji i może prowadzić do uszkodzenia narządu wzroku. (zob. rys. 1).

Głębia ostrości - to zakres odległości, przy której oglądany przedmiot ma ostre, wyraźne kontury. Minimalna głębia ostrości powinna wynosić około 7,5cm. W lupach wysokiej jakości wynosi nawet około 15cm. (zob. rys. 1).

Pole widzenia - est to powierzchnia pola ostrego widzenia. W lupach dobrej jakości pokrywa się z otwartą jamą ustną (widoczna jest zwykle połowa łuku zębowego). Duża głębia ostrości i pole widzenia pozwalają na wykonywanie swobodnych ruchów podczas pracy bez utraty ostrego obrazu. (zob. rys. 1).

pole widzenia


Kąt konwergencji - jest to kąt pod jakim ustawione są obie lupy, umożliwiający zejście się ich ogniskowych w jednym punkcie i pod tym samym kątem uwidoczniono to na ryc.1. Źle ustawiony kąt konwergencji jest przyczyną podwójnego widzenia. Niewielki błąd może być kompensowany przez narząd wzroku, ale dłuższe użytkowanie takich lup prowadzi do uszkodzenia wzroku. (zob. rys. 2).

kąt konwergencji


Kąt deklinacji - bardzo ważny element, zwłaszcza w pracy przy leżącym pacjencie. Pozwala ustawić lupę we właściwy sposób nie zmuszając użytkownika do jakichkolwiek kompromisów z jego strony. Jest to kąt zawarty między linią przechodzącą przez górny brzeg układu optycznego, a linią swobodnego patrzenia w dół. Mały kąt deklinacji zmusza do nadmiernego pochylania głowy w dół co prowadzi do występowania dolegliwości bólowych karku i szyi lekarza. Pomiędzy opisanymi powyżej wielkościami zachodzą określone zależności sprawiając, że praca w lupach może być bardziej lub mniej komfortowa. (zob. rys. 3).

kąty

Należy zaznaczyć, że stosowanie lup wymaga pewnego okresu adaptacyjnego, a pracy w powiększeniu trzeba się nauczyć. Średnio okres ten wynosi około miesiąca. Pracę w lupach należy rozpocząć od prostych zabiegów i początkowo używać je od pół do jednej godziny dziennie, zwiększając stopniowo czas ich stosowania. Prawidłowo dobrane i dostosowane lupy zabiegowe poprawiają komfort pracy, zmniejszają wysiłek i zmęczenie wzroku. Można pracować w nich w sposób ciągły, nawet przez 10 godzin dziennie, a nawet więcej.