Pracownia RTG

Pracownia radiologiczna DENMED świadczy usługi w zakresie wykonywania następujących zdjęć rtg:

- Zdjęcie panoramiczne
- Zdjęcie cefalometryczne
- Zdjęcie czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych
- Zdjęcie wewnątrzustne

Aby zapewnić pacjentom najwyższą jakości usług stomatologicznych, w szczególności leczenia kanałowego oraz leczenia implantologicznego, niezbędnym jest właściwa diagnostyka z wykorzystaniem aparatów rtg.
Do dyspozycji naszych lekarzy posiadamy aparaty firmy Planmeca: pantomograf z cefalometrią i aparat wewnątrzustny.

 

 

 


 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko z dnia 17 maja 2021r.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

DENMED Zbigniew Minor, ul.Piotra Skargi 42/1,  33-100 Tarnów

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

Zezwolenie nr WSE-VI-443/2/93 wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie z dn. 05-01-1993r,

Zezwolenie nr WSE-VI-443/163/98   wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie z dn. 20-11-1998r,

  • uruchamianiu rentgenowskiej pracowni stomatologicznej z aparatami do zdjęć punktowych i pantomograficznych.
  • jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych - w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv.
  • jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.

 Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (tekst jednolity z dnia 16 września 2021r)

- pracownicy: 6mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

 Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
    w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
    i środowisko.
  • pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.