Osłonki dopasowujące odległość pracy

Working Distance Caps

  • Umożliwiają dopasowanie odległości roboczej
  • Dostępne dla lup Galileusza (jak na zdjęciu)
  • Alternatywna opcja dla lup pryzmatowych