Artykuły

Spis niektórych artykułów jakie ukazały się w czasopismach stomatologicznych:

  1. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Dobies, lek. stom. Monika Minor specjal. protetyk,

    "Zastosowanie lup zabiegowych w stomatologii i sposób ich doboru"

    Magazyn Stomatologiczny Nr 7-8 2002

  2. lek. stom. Monika Minor specjalista protetyk,

    "Lupy zabiegowe w stomatologii"

    Przegląd Stomatologiczny Nr 5/2002