P R A C O W N I A   R E N T G E N O D I A G N O S T Y K I

Pracownia rentgenodiagnostyki wyposażona jest w aparaty: pantomograf PM 2002 CC z przystawką cefalometryczną i autoprintem oraz aparat do zdjęć punktowych Prostyle Intra.

W konstrukcji tych aparatów dokonano znaczącego postępu w zakresie bezpieczeństwa i jakości obrazu. Mikroprocesorowe sterowanie aparatem rentgenowskim oraz automatyczne dobieranie niektórych parametrów daje w konsekwencji bardzo dobrej jakości zdjęcia przy minimalnej dawce promieniowania rentgenowskiego.

Wykonujemy wszystkie zdjęcia niezbędne do diagnostyki stomatologicznej oraz niektóre zdjęcia ogólnodiagnostyczne.

Na życzenie lekarza zdjęcia mogą być wydawane w wersji cyfrowej na CD lub przesłane internetem.