I M P L A N T Y

Na progu XXI wieku pojawia się nowa, ale już sprawdzona metoda dająca szerokie możliwości rehabilitacji narządu żucia. W takich przypadkach, w których "konwencjonalna protetyka" nie jest w stanie zapewnić pacjentowi komfortowego posługiwania się uzupełnieniami protetycznymi, implantologia stanowi alternatrywne rozwiązanie dla lekarzy i pacjenta.

Implantologia znajduje pełne zastosowania w przypadkach tzw. braków skrzydłowych, braków pojedynczych zębów, a zwłaszcza gdy warunki anatomiczne nie pozwalają na uzyskanie prawidłowej stabilizacji protez wykonanych metodami konwencjonalnymi. Pozwala również na wykonanie mostów porcelanowych w przypadkach, w których bez zastosowania implantów można by było wykonać jedynie protezy ruchome. Należy bardzo dokładnie rozważyć możliwość zastosowania implantów, określić ewentualne miejsca ich osadzania, oraz sposób rehabilitacji protetycznej. Każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie.

Gotowa korona oszadzona na implancie.

Co to jest implant i na czym polega zabieg wszczepiania implantów?
Implant jest to rodzaj tytanowej śruby wkręcanej w trakcie zabiegu operacyjnego do kości szczęki lub żuchwy, w miejsce utraconych zębów. Implanty wszczepia się w zdrową, wygojoną kość, a więc około pół roku od usunięcia zęba. Implant pełni rolę filaru protetycznego i daje możliwość oparcia na nim protezy. W zależności od ilości brakujących zębów, warunków anatomicznych i zgryzowych wprowadza się odpowiednią ilość implantów, warunkującą rodzaj uzupełnienia protetycznego. Zatem na implantach można umocować pojedyncze korony, mosty lub protezy całkowite pokrywające typu Overdenture całość tych uzupełnień występuje pod mianem implantoprotetyka. Ostatecznego uzupełnienia protetycznego nie wykonuje się od razu. Należy odczekać kilka miesięcy, które są niezbędne aby doszło do pełnego połączenia implantów z kością tzw.osteointegracji. Dopiero wtedy można obciążyć implanty uzupełnieniem protetycznym. Na okres łączenia implantów z kością pacjent otrzymuje uzupełnienienia czasowe pozwalające na normalne funkcjonowanie i chroniące miejsca wprowadzenia implantów.

Po nacięciu śluzówki i wywierceniu otworu implant zostaje umieszczony w kości.

Błonę śluzową zaszywa się nad implantem. Teraz następuje okres osteosyntezy implantu z kością trwający kilka miesięcy.

Kolejny etap to odsłonięcie implantu i przykręcenie śruby gojącej w celu odpowiedniego ukształtowania błony śluzowej wokół implantu i jej wygojenia się.

Implantów nie stosuje się w przypadku występowania schorzeń ogólnych takich jak:

  1. osteoporoza,
  2. zaawansowana choroba wieńcowa,
  3. choroba reumatyczna,
  4. cukrzyca.

Przeciwwskazania mogą być też miejscowe tzn.

  1. nieprawidłowości w budowie anatomicznej,
  2. zaawansowane zaniki wyrostków zębodołowych,
  3. zaburzenia zgryzu.

Przeciwwskazaniem jest również:

  1. zła higiena jamy ustnej
  2. oraz palenie papierosów.

Leczenie implantologiczne można zastosować prawie u każdego pacjenta. Z powodu znacznego postępu oddtwórczych metod chirurgicznych, możliwości poprawy warunków zgryzowych metodami ortodontycznymi znacznie zmniejsza się lista przeciwwskazań do zabiegu implantacji.