E N D O D O N C J A

Endodoncja inaczej leczenie kanałowe polega na: usunięciu zainfekowanej miazgi z komory i kanałów korzeniowych zęba oraz mechanicznym i chemicznym opracowaniu kanałów zęba i szczelnym ich wypełnieniu.

Brown & Herbranson
Budowa zęba

 

Leczenie kanałowe wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, w osłonie koferdamu, stosując sprawdzone i pewne metody endodontyczne, najlepiej na jednej wizycie.

Drogi przenikania bakterii

a. od strony ubytku

b. od strony kieszonki przyzębnej

c. drogą krwionośną

Leczenie kanałowe wykonuje się w następujących etapach :

  1. otwarcie zęba
  2. usunięcie miazgi komorowej i korzeniowej
  3. poszerzenie kanałów
  4. przepłukanie kanałów środkami odkażającymi
  5. szczelne wypełnienie kanałów

Ostatnim etapem leczenia jest wykonanie kontrolnego zdjęcia rtg.

Poprawnie przeleczony endodontycznie ząb, wbrew powszechnym opiniom, może służyć jeszcze przez wiele lat. Po leczeniu endodontycznym ważne jest prawidłowa odbudowa zęba, w tym celu wykonuje się najczęściej uzupełnienia protetyczne (patrz: protetyka).

I N S T R U M E T A R I U M

Leczenie kanałowe przeprowadza się przy użyciu specjalnych narzędzi endodontycznych, mogą to być narzędzia ręczne i maszynowe oraz całej gamy innych specjalisytcznych urządzeń.

W naszym gabinecie stosujemy opracowanie kanałów system narzędzi SafeSider. Według opinii niezależnego, amerykańskiego ośrodka CRA, jest to prostsza i bardziej bezpieczna metoda opracowywania kanałów korzeniowych.

Spirala EZ-Fill służy do wprowadzania materiału do wnętrza kanałów, dokładnego rozprowadzenia go po ściankach kanału, a dzięki specyficznej budowie eliminuje nadmierne przepchnięcie materiału poza wierzchołek zęba.

Endometr to urządzenie do lokalizacji wierzchołka korzenia. Dzięki niemu, można precyzyjnie wyznaczyć długość kanałów, nie przechodząc przy opracowywaniu kanału instrumentami poza wierzchołek.

Lupy zabiegowe i mikroskop to urządzenia bez których nowoczesna endodoncja jest niemożliwa.


R E E N D O
(powtórne leczenie kanałowe)

W leczeniu kanałowym często napotyka się na trudności. Mogą one być związane ze skomplikowaną budową anatomiczną, odkładaniem się złogów mineralnych tzw. obliteracja kanału, a także z nieprawidłowym leczeniem pierwotnym, w czasie którego nie zostały wypełnione do końca kanały.

W niektórych przypadkach zdarza się, że po wykonaniu zdjęcia panoramicznego widoczne są nieprawidłowo przeleczone zęby. W takiej sytuacji konieczne jest ich powtórne leczenie.

Często jest ono trudne i skomplikowane, ale poprawnie wykonane reendo pozwala uniknąć późniejszych powikłań. Do tego celu bardzo przydatny jest mikroskop zabiegowy, dzięki któremu łatwiej jest opracować kanał oraz usunąć ewentualne przeszkody np. złamane narzędzie kanałowe czy w ogóle znaleźć ujście kanału.


Wskazania do reendo:

  1. dolegliwości bólowe
  2. przetoki ropne
  3. zmiany okołowierzchołkowe widoczne na zdjęciu rtg.
  4. nieprawidłowo wypełniony kanał